Menu

Ikony v Teamiu

dots.svg      Menu s dalšími akcemi v Teamiu

minus-hexagon.svg      Prošlá 101 - Lhůta souhlasu uchazeče ke zpracování jeho osobních údajů vypršela

flash-bubble.svg     Uchazeč doporučen přes Jobote

tick.svg      Termín pohovoru potvrzen - uchazeč přijde

close.svg      Termín pohovoru nepřijat - uchazeč nepřijde

clock.svg      Pohovor nepotvrzen - čekáme na vyjádření uchazeče

thumb-up.svg      Vyjádření kolegy, od kterého jsme vyžádali názor - uchazeče pozvat k pohovoru

thumb-down.svg      Vyjádření kolegy, od kterého jsme vyžádali názor - uchazeč je nevyhovující, k zamítnutí

candidates.svg      Více lidí zapojeno v náboru

documents.svg      Uchazeč je na více otvřených náborech

recycle.svg     Uchazeč reagoval i na jiné nábory