Menu

Teamio Smart

HR manažer:

 • Má přístup k pozicím všech uživatelů a zároveň ke všem reakcím na tyto pozice
 • Má právo měnit firemní nastavení (šablony, hlavičky aj.)
 • Může mít přístup ke statistikám čerpání služeb (umožní uživateli vygenerovat Excel soubor s přehledem čerpání služeb)
 • Může mít přístup k náborovým statistikám (přístup ke statistikám všech náborů vaší firmy v Teamiu)
 • Může mít přístup k administraci kont kreditů (umožní vytváření a úpravy kont kreditů a rozděluje kredity mezi jednotlivá konta a přiřazuje jednotlivým uživatelům právo čerpat)
 • Může být správcem uživatelů (může vytvářet a upravovat ostatní uživatele)

Liniový manažer:

 • Má přístup pouze k uchazečům na pozicích, které jsou mu nasdíleny
 • Může přidat poznámky k uchazeči
 • Může hodnotit uchazeče za pomocí palce nahoru či dolu
 • Nemůže komunikovat s uchazeči
 • Nemůže měnit firemní nastavení ani pracovat s pozicemi

Náborář:

 • Má přístup pouze ke svým pozicím a zároveň k reakcím na tyto pozice
 • Nemůže měnit firemní nastavení
 • Může mít přístup ke sdíleným uchazečům (v části Hledání uchazečů má přístup i k uchazečům ostatních kolegů, kteří jednou byli předvybraní, na pohovoru nebo nastoupili; pokud máte zakoupenou službu Inbox, má přístup k došlým zprávám)

Náborář, který nemůže utrácet:

 • Oproti roli Náborář se liší jen tím, že nemůže utratit žádné kredity, například za vystavení pozice, odkrytí CV v databázi apod.