Menu

Teamio Free

HR manažer:

  • Má přístup k pozicím všech uživatelů a zároveň ke všem reakcím na tyto pozice
  • Má právo měnit firemní nastavení (šablony, hlavičky aj.)
  • Může mít přístup ke statistikám čerpání služeb (umožní uživateli vygenerovat Excel soubor s přehledem čerpání služeb)
  • Může mít přístup k náborovým statistikám (přístup ke statistikám všech náborů vaší firmy v Teamiu)
  • Může mít přístup k administraci kont kreditů (umožní vytváření a úpravy kont kreditů a rozděluje kredity mezi jednotlivá konta a přiřazuje jednotlivým uživatelům právo čerpat)
  • Může být správcem uživatelů (může vytvářet a upravovat ostatní uživatele)