Menu

Předvybrat a Nástup

Jak a kdy používat akci Předvybrat

Cílem této akce je rozlišit si uchazeče, kteří mají šanci, od těch, kteří jsou k zamítnutí.

1. Po přečtení detailu reakce vás nový uchazeč zaujme na první pohled? 

2. Nebo vás nový uchazeč neohromí ihned, ale jsou tam pozitiva, díky kterým uchazeče nechcete zamítnout, ale chcete si ho nechat ještě ve hře. 

Akce Předvybrat je interní akce v Teamiu, kterou váš uchazeč nevidí. Neví, že jste ho předvybrali. Pokud však chcete tomuto uchazeči poslat zprávu, že jste ho v rámci vašeho náborového procesu posunuli o krůček dál, můžete mu za pomoci akce Napsat uchazeči v Teamiu, dát vědět.
Pokud upřednostňujete jinou komunikaci například po telefonu, je možné, to zaznamenat v Teamiu pomocí akce Zaznamenat kontakt s připsáním poznámky, čeho se ten hovor týkal. 

U každého předvybraného uchazeče doporučujeme si poznamenat do poznámek, co vás zaujalo. 

Poznámka u uchazeče zůstává napořád a kdokoliv v Teamiu ji může vidět.

Proč používat akci Předvybrat

1. Přehledný výpis na pozici, kde ihned vidíte, kdo byl zamítnut, kdo je stále ve hře, a kdo je nový uchazeč, kterého jste zatím neposoudili. 

2. Po archivaci náboru vám uchazeč zůstane v databázi i s celou jeho historií (veškeré akce a poznámky, které byly nad uchazečem provedeny), což je velmi efektivní při vyhledávání podle stavů v Teamiu pro jakéhokoliv personalistu v budoucnu.

3. Snadné sdílení s liniovými manažery za pomocí hromadné akce. Díky tomu, že jste si již předvybrali ty uchazeče, kteří se vám zamlouvají, stačí si je pouze vyfiltrovat a hromadně poslat manažerovi k posouzení. 

4. Linioví manažeři vidí vaše poznámky u předvybraných uchazečů, což znamená, že hned ví, co vás zaujalo a na váš názor se nemusí doptávat.

Nástup

Pokud si následně, typicky po pohovoru, s uchazečem plácnete, máte k dispozici akci a stav Nástup. Zde si můžete vyplnit datum nástupu i datum přijetí nabídky, ať víte, kdy vám uchazeč nastoupí a kdy vám kývl na nabídku.

Pokud se termín nástupu změní, využijete akci Změnit nástup a termín upravíte.

Screen_Shot_2017-08-02_at_10_09_12

Uchazeče v těchto stavech můžete navíc najít ve sdruženém stavu Ve hře, kde vidíte všechny uchazeče, kteří jsou ve hře. Lze si je snadno vyfiltrovat ve výpisu. 

Screen Shot 2017-08-02 at 10.07.28

Jejich počet vidíte na úvodní stránce nebo na detailu náboru. Díky tomu máte přehled, jak se nábor vyvíjí.

Screen Shot 2017-08-02 at 10.10.16
 
Screen Shot 2017-08-02 at 10.10.26 

TIP: Pokud byste potřebovali vidět všechny předvybrané nebo všechny uchazeče s plánovaným nástupem přes všechny pozice, máte možnost najít je v pohledu Předvybraní a Nástupy. Na tyto pohledy se dostanete z výpisu došlých reakcí, na který se proklinete přímo z úvodní stránky Teamia.