Menu

Přehled o tom, jak odpovídáte uchazečům

Od uchazečů víme, že očekávají zpětnou vazbu do 14 dní. Pokud následuje později nebo dokonce vůbec, nese to s sebou závažné důsledky.

Od firem zase víme, že s nadějnými uchazeči jsou takřka v okamžitém kontaktu (dokonce i v řádu hodin). Problém ale nastává u uchazečů, kteří jsou:

 • rovnou k zamítnutí (komunikace s nimi se může zdát jako práce navíc),
 • nebo zůstávají v záloze (a někdy tak dlouho, že už může být trapné uchazeče kontaktovat).

Proto chceme, abyste v Teamiu vždy viděli, jak na tom s komunikací jste a zda od vás
80 % uchazečů dostává do 14 dnů odpověď.

Když se vám to podaří, vaše inzeráty na Jobs.cz a Práce.cz získají označení „Do 2 týdnů odpoví. Takto označené inzeráty přilákají více uchazečů. Pravděpodobně i těch, kteří si mohou vybírat, kam pošlou životopis.

Screen_Shot_2017-12-20_at_14.49.47.pngJak označení „Do 2 týdnů odpoví“ vidí uchazeči 

Jak funguje zobrazení procent informovaných uchazečů za celou firmu?

Na úvodní stránce v Teamiu ve všech edicích vidíte, jaké procento uchazečů dostalo do 14 dní od vaší firmy odpověď.

 • Procento odpovědí počítáme od července 2017.
 • Zobrazené procento platí k aktuálnímu datu.
 • Aktualizuje se jednou denně.
 • Počítáme, kolika uchazečům odpovíte za 90 dnů zpětně.
 • Započítáváme uchazeče, kteří přímo reagovali na pozici přes Jobs.cz, Prace.cz, Kariérní okénko, Kariérní stránky nebo souhlasili se zařazením do výběrového řízení přes Jobote.
 • Označení „Do 2 týdnů odpoví“ se zobrazuje po dosažení 80 %.  

Screen_Shot_2017-12-04_at_13.00.14.pngVrchní část – zvýraznění neinformovaných uchazečů (za personalistu)
Levá část – procento informovaných uchazečů (za celou firmu)
Pravá část – žebříček personalistů (pohledem přihlášeného personalisty)

Jak funguje žebříček personalistů

Na pravé straně každý personalista vidí, jak je na tom – přesněji – vidíte vaše procento i pořadí ve firmě.

Klikem na Kompletní žebříček zobrazíte detailní stránku s daty pro každého uživatele. Na stránku se také dostane z nové dlaždice v menu Statistiky 

Screen_Shot_2017-12-04_at_13.01.19.pngStatistiky > Kompletní žebříček

V žebříčku jednoduše zjistíte, kdo se pohybuje nad hranicí 80 %. Kromě samotného procenta informovaných uchazečů pro každého personalistu uvádíme i počet uchazečů, ze kterých se procento počítá.

Díky tomu snadno poznáte, zda třeba nízké procento nesouvisí s velkým počtem uchazečů, které má daný kolega aktuálně na starost a má tak smysl mu pomoci.

Co se počítá jako kontakt

V tuto chvíli jsou to z důvodu přesného měření pouze aktivity provedené v Teamiu. Mezi počítané aktivity patří:

 • Zamítnutí se zprávou
 • Zamítnutí s odloženým termínem odeslání zprávy
 • Zpráva uchazeči z Teamia
 • Pozvání na pohovor (se zprávou i bez)
 • Změna termínu pohovoru (se zprávou i bez)
 • Nástup
 • Přiřazení na pozici se zprávou
 • Záznam kontaktu (telefonicky, SMS, e-mailem, osobně)